Váš košík

0 položek / 0 Kč

Všeobecné obchodní podmínky

1. Prodejce

Vítejte v internetovém obchodu firmy  Jiří Kokora,  Sázava 83, 563 01 Lanškroun.

Jako pěstitel s dlouholetou praxí Vám nabízíme možnost v klidu domova nebo kanceláře si prohlédnout aktuální nabídku našeho elektronického obchodu a rostliny  vhodné právě pro Vás.

Vrátíte-li zboží do 14 dnů nepoužité zpět, můžete si je dle přání vyměnit nebo prostě vrátit a nechat si zaslat zpět peníze. S e-obchodem firmy Jiří Kokora nic neriskujete!

2. Všeobecné podmínky

Naše služby tu jsou pro Vás 8 hodin denně! Od 9:00 do 17:00 hod. Na telefonních číslech +420 776 145 973 nebo +420 608 841 955, nebo e-mail jiri.kokora@seznam.cz. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Poštovné a balné je účtováno dle způsobu dodání (viz odst. 7. Poštovné). Prosím sledujte akce na úvodní stránce.

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod...), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

5. Cena a placení

Maloobchodní ceny zboží v tomto obchodě jsou vždy aktuální a jsou uvedeny u každé položky zboží. Nejsme plátci DPH. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Zákon o DPH Hlava II § 9

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

"Den dodání zboží" dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 10 pracovních dnů .Do Slovenské republiky do 14 dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Dále upozorňujeme zákazníky na to, že expedici balíků každoročně zahajujeme 20. 5. a nejnižší objednávka rostlin je 200,-  bez poštovného.  ( viz e-shop)

Většina zboží je převážně stále na skladě. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 10 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Poštovné a balné (platné od 1.5.2019)

Zboží Vám bude zasláno:

8. Životnost

9. Odstoupení od smlouvy

Vrátíte-li zboží do 14 dnů nepoužité zpět, můžete si je dle přání vyměnit nebo prostě vrátit a nechat si zaslat zpět peníze.

10. Reklamace:

Viz odstavec "Reklamační řád".

© 2011-2014 Kaktusy-Kokora.cz | Všechna práva vyhrazena Tvorba www stránek TOPlist